I alle parforhold er der uenigheder og svære perioder. Det siger, modsat hvad man skulle tro, ikke nødvendigvis noget om langtidsholdbarheden eller tilfredsheden i forholdet. Det afgørende er hvordan man håndterer uenighederne og hvor gode man i øvrigt er til at nære forholdet.

I dette indlæg vil jeg se nærmere på tre faresignaler, der ifølge forskning forudsiger brud i parforhold.

Hvor har jeg det fra?

John Gottman er en af de førende forskere i parforhold og hvad der får parforhold til at lykkes eller mislykkes. I bogen ‘Seven Principles for Making Marriage Work’ deler han ud af sin viden på baggrund af 40 års forskning. Sammen med kolleger har han observeret, filmet og interviewet par igennem mange år for at finde de faktorer, der bedst forudsiger om et parforhold holder eller går i stykker. I en række studier har han været i stand til (med over 90% sikkerhed) at forudsige om et par går fra hinanden inden for 7 år. Blot ved at overvære parret diskutere et svært emne i 15 minutter.

Et godt forhold handler selvfølgelig om mere end at undgå negative interaktioner. Men det er alligevel værd at holde øje med de her tre ‘faresignaler’. Hvis I ofte ser tegn på disse i jeres parforhold, kan der være stor risiko for, at forholdet går i stykker, hvis I ikke begynder at gøre noget anderledes.

1. Hård opstart på diskussioner

Når diskussioner og svære samtaler indledes i en hård, sarkastisk eller kritisk tone, er sandsynligheden for et godt resultat af samtalen tæt på nul. John Gottmans forskning viser, at de første tre minutter af en samtale er afgørende for samtalens udfald. Hvis samtalen starter hårdt, vil den i 96% af tilfældene også ende dårligt. Uanset om parterne undervejs prøver at være konstruktive.

2. Giftige interaktioner

Disse fire negative måder at forholde sig til hinanden er så skadelige for parforhold, at John Gottman kalder dem ‘de fire apokalyptiske ryttere’. I stærke forhold kan disse godt forekomme uden at true forholdet, hvis der er tilstrækkelig meget andet, der holder jer sammen. Men når først de får fodfæste, kan de let slide selv en god relation i stykker. De fire ‘synder’ har det med at afløse og fodre hinanden og det kan meget let ende i bitre, sårende og fastlåste konflikter.

Kritik

Det er normalt at opleve utilfredshed med noget, ens partner gør. Det gør imidlertid en stor forskel om man udtrykker det som en utilfredshed eller en kritik. Når man udtrykker en utilfredshed, siger man noget om 1) hvad man føler 2) om en konkret situation og 3) hvad man har brug for. Et eksempel kunne være: ”Jeg er vred over, at du ikke tog skraldet ud som vi havde aftalt. Vil du gøre det nu?”.

En kritik derimod er generel og udtrykker negative følelser omkring partnerens person. For eksempel: ”Hvorfor er du altid så sløset? Jeg gider ikke at rydde op efter dig. Du er ligeglad med alting”. Det er ofte let at genkende kritik på ordene ‘altid’ og ‘aldrig’. Tilføjelsen af en formulering som ”Hvorfor er du sådan?” kan forvandle enhver konstruktiv utilfredshed til en sårende kritik. Jo mere du kritiserer din partner, jo mere defensiv vil han eller hun sandsynligvis blive.

Foragt og krigeriskhed

Foragt er en af de mest destruktive følelser for et parforhold. Foragt kan for eksempel vise sig ved, at man ruller med øjnene, fnyser, udtrykker hån eller er sarkastisk. Foragt er giftigt for forholdet, fordi det grundlæggende udtrykker afsky for partneren. Hvis interaktioner hurtigt eskalerer til foragt, er der overhængende risiko for, at forholdet vil gå i stykker. Krigeriskhed er beslægtet med foragt og er ligeså skadeligt for forholdet. Foragten og krigeriskheden dækker ofte over ikke at føle sig hørt eller taget alvorligt og på en måde at have givet op. Bag foragten kan der også være stor usikkerhed, håbløshed og sårethed.

Gå i forsvar

Hvis man føler sig angrebet, er det naturligt at forsvare sig. Når en eller begge parter bliver defensive, er det derfor ofte udtryk for, at de længe har følt sig kritiseret og under angreb. Ikke desto mindre er den defensive position i virkeligheden en slags modangreb. Når man er defensiv afviser man partnerens utilfredshed (eller kritik) uden egentlig at lytte. Det kan for eksempel ske ved at man indtager rollen som det uskyldige offer. ”Jeg kan aldrig gøre det godt nok” eller ”Det er ikke rigtigt, at jeg aldrig tager skraldet ud, jeg tog det ud i går”, osv.

Det underliggende budskab er ofte ”det er ikke min skyld, det er din skyld”. Jo mere defensiv, du bliver, jo mere vil din partner sandsynligvis føle sig overhørt og overset. Jo mere overhørt og overset, din partner føler sig, jo højere vil han eller hun råbe (metaforisk eller bogstaveligt) for at få din opmærksomhed.

Stonewalling

Hvis negative interaktioner fylder meget i et forhold, vil der ofte komme et tidspunkt, hvor den ene part lukker ned og gør sig ukontaktbar. Personen placerer sig bag en ‘stenvæg’, der ikke kan trænges igennem. Udadtil kan det vise sig ved at man vender sig væk, bliver tavs, undgår øjenkontakt, forlader rummet, tænder fjernsynet eller tager mobiltelefonen frem og går på sociale medier, mens partneren forsøger at få kontakt. Det er enormt smertefuldt at være den part, der forsøger at trænge ind til en partner, der ‘stonewaller’.

Men selvom partneren bag stenvæggen kan virke upåvirket på overfladen, er han eller hun typisk alvorligt psykisk og fysisk overvældet. Tilbagetrækningen er en form for selvbeskyttelse. Når man i kliniske forsøg har målt på fysiologiske markører hos en person, der stonewaller, har man fundet markant forhøjet puls, forhøjet blodtryk og udskillelse af adrenalin. Stonewalleren trækker sig altså for at beskytte sig mod et voldsomt ubehag forbundet – ofte – med oplevelsen af partnerens kritik og angreb. Men den part, der vender sig væk fra konflikten og ubehaget, vender sig samtidig væk fra partneren. Og det ender desværre ofte med at koste parforholdet.

3. Fejlede reparationsforsøg

Det sidste faresignal, jeg vil behandle, er fejlede reparationsforsøg. Reparationsforsøg er enhver indsats en partner gør for at træde på bremsen, når en konflikt er ved at eskalere eller blive ubehagelig. Hvis man først er i en negativ spiral af giftige interaktioner, kan det være svært at tage imod partnerens reparationsforsøg. Selv det mest empatiske og velformulerede forsøg på forsoning eller time-out kan blive overhørt eller fejltolket.

Men der findes også par, der trods tilstedeværelsen af ‘giftige interaktioner’ er gode til at tilbyde og tage imod reparationsforsøg. Studierne viser, at en høj andel af disse par bliver sammen. De par, der både scorer højt på ‘giftige interaktioner’ og ‘fejlede reparationsforsøg’ har dog over 90% risiko for at gå fra hinanden, hvis de ikke får hjælp til at bryde mønstret.

Hvad så nu?

Hvis du genkender meget af dette i dit eget parforhold, er den gode nyhed, at det aldrig er for sent at få det bedre.

Et sted at starte er at lægge mærke til, hvordan du selv indleder svære samtaler med din partner, og hvornår du eventuelt falder i nogle af de ‘giftige interaktioner’. Prøv at tage svære emner op og fortæl om dine behov og følelser uden kritik og bebrejdelse af din partner. Lyt til din partner og forsøg at forstå det sårbare i hans eller hendes position. Hvis jeres samtale går skævt og I ender i en af de fire ‘giftige interaktioner’, så bed om en time-out og brug tid på at berolige jer selv sammen eller hver for sig, før I genoptager samtalen.

Forskningen peger på, at der i langvarige og tilfredse parforhold er mindst 5 positive interaktioner for hver negativ. Den bedste modgift mod ‘giftige interaktioner’ kan være bevidst at styrke jeres kærlighed og værdsættelse af hinanden. For eksempel kan du beslutte dig for hver dag at fortælle din partner én ting, du oprigtigt værdsætter ved ham eller hende.

Jeg vil i kommende indlæg se nærmere på, hvad man kan gøre for at styrke kærligheden og undgå de opslidende, negative mønstre i parforhold. Læs også mit indlæg om at skabe en positiv spiral og mit indlæg om at håndtere konflikter.

PS.

En god parterapeut kan også være en stor hjælp, hvis I er kommet langt væk fra hinanden og har svært ved selv at finde tilbage igen. I er altid velkomne til at kontakte mig. John Gottmans bog er også et godt sted at få inspiration og praktiske værktøjer til at nærme jer hinanden.

Læs mere:

John Gottman: Seven Principles for Making Marriage Work

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com