Hvad er depression?

Depression er en af de mest udbredte psykiske lidelser. Hvis du i længere tid har følt dig nedtrykt, har nedsat energi og har mistet lysten og interessen i ting, der plejede at gøre dig glad, kan det være tegn på depression.

Depression medfører også ofte nedsat selvtillid, selvbebrejdelser og skyldfølelse over pludselig ikke at kunne det, man plejer eller synes, man burde kunne. Mange oplever søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, håbløshed og tanker om at dø.

Depression kan være som en tung dyne, der ligger over alting. Kroppen føles tung og verden bliver grå og farveløs. Alting føles meningsløst og tomt eller man mærker simpelthen ingenting.

Hvorfor får man en depression?

Depression kan have mange biologiske, sociale og psykologiske årsager. Nogle gange er der en tydelig udløsende begivenhed så som langvarig stress, tab eller nederlag. Men ofte er depressionen opbygget over tid og baseret på mange tidligere oplevelser af at føle sig utilstrækkelig, forladt, afvist eller magtesløs.

Der er tit – men ikke altid – tråde til opvæksten. Hvis man som barn eller ung ikke har fået tilstrækkelig omsorg eller har følt sig afvist, svigtet eller truet kan det føre til depression senere i livet. Tidlige svigt kan føre til en grundfølelse af at være svag eller forkert, som i voksenlivet bliver aktiveret, når man oplever tab, afvisning eller modgang.

Mange, der lider af depression, har igennem livet lært at tilbageholde følelser, behov og grænser. De er ofte meget selv-kritiske, selvbebrejdende og plaget af skyldfølelse.

Behandling 

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret og anerkendt metode til behandling af (let til moderat) depression. Som terapeut støtter jeg dig til at mærke, udtrykke, regulere, forstå og forandre de følelser, der driver depressionen. Det er en nænsom og effektiv proces, der tager udgangspunkt i hvor du er her-og-nu.

Et mål i terapien er typisk at øge din evne til at mærke og tale om dine følelser, behov og grænser. Når vi tillader os at mærke, hvordan vi egentlig har det, bliver det på paradoksal vis ofte lettere at være i det. Når der er adgang til at mærke de svære følelser, kan vi også begynde at arbejde med at forandre dem.

Min tilgang er empatisk, nysgerrig og respektfuld. Jeg ser terapi som et samarbejde, hvor jeg har noget viden om processen, og hvor du er ekspert på dit liv. Det vigtigste er altid at finde en form, der er tryg og tilpas for dig. Hvis du genkender dig selv i noget af det, jeg har skrevet om her, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken