Hvad er angst?

Angst er en normal reaktion på fare. Kroppen reagerer for at gøre os i stand til at flygte eller kæmpe. Det er hensigtsmæssigt at føle frygt, hvis man er ved at blive kørt ned eller står over for et truende rovdyr. Frygten sætter et alarmsystem i gang, der får os til at reagere lynhurtigt og bringe os selv ud af fare.

Angst kan dog blive uhensigtsmæssig, hvis man oplever angst uden egentlig at være i fare. Denne form for angst kan opleves på mange måder. For nogle kommer det som anfald af panik, hjertebanken eller svimmelhed. Andre lever med en mere eller mindre konstant vag følelse af uro og vagtsomhed.

Personer, der lider af angst, ender ofte i en ond spiral, hvor det, de gør for at undgå angsten, i virkeligheden gør dem mere og mere bange. At bekymre sig kan eksempelvis forstås som et forsøg på at beskytte sig mod at ende i en ubehagelig eller overvældende situation. Mange udvikler en indre stemme, der hele tiden fortæller om det, der nu kan gå galt. Men bekymringerne i sig selv øger ofte følelsen af angst og magtesløshed.

Hvorfor får man angst?

Der kan være mange årsager til angst. En del, der lider af angst, har følt sig ængstelige hele deres liv. Der er både genetiske, biologiske og psykosociale faktorer på spil i udviklingen af angst.

Der er ofte – men ikke altid – en forbindelse til tidlige erfaringer i livet af at have været overvældet og bange uden tilstrækkelig beroligelse og beskyttelse fra andre. Den form for tidlige erfaringer kan skabe en grundfølelse af at være ængstelig og ude af stand til at beskytte sig i verden.

Hvis et barn er vokset op uden tilstrækkelig beskyttelse og beroligelse fra voksne, kan det som voksen også få svært ved at berolige sig selv. Konsekvensen er for mange, at de lærer at undgå eller afvise egne følelser, undertrykke behov og bebrejde sig selv for dårlige oplevelser.

Den eksistentielle angst

Alle vil på tidspunkter i livet opleve angst. Angst er i den forstand et grundvilkår. Livet rummer en uforudsigelighed og endegyldighed som berører os alle og som kan være svær at bære. Vi er i Sartres berømte ord ‘dømt til frihed’ og til at finde vores egen mening i en tilværelse, der nogle gange kan virke meningsløs.

Ikke al angst kan eller skal kureres. Men hvis angsten fylder så meget, at den står i vejen for, at du kan leve et tilfredsstillende liv, kan der være grund til at se nærmere på den.

Behandling

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret og anerkendt metode til behandling af angst. Som terapeut har jeg fokus på at støtte dig til at mærke, udtrykke, regulere, forstå og forandre de følelser, der knytter sig til angsten.

Terapien er et samarbejde, hvor vi sammen undersøger hvordan du oplever angst og hvordan du kan få det bedre. Jeg har fokus på at skabe et trygt rum, hvor du sætter tempoet og vi sammen finder retningen.

Du kan læse mere om emotionsfokuseret terapi her.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken