PRIVATLIVSPOLITIK

Som psykoterapeut er jeg forpligtet til at sikre gennemsigtighed i forhold til hvordan jeg behandler dine personoplysninger. Jeg er forpligtet til at opbevare dine persondata sikkert og fortroligt, og du har som klient og bruger af mieharder.dk en række rettigheder.

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du/I fortæller mig i samtalerne. Jeg noterer og opbevarer kun de oplysninger, der er nødvendige for at udføre terapien. 

1. DATAANSVARLIG

Terapi og Rådgivning v/Mie Harder er dataansvarlig og kan kontaktes på mieharder@protonmail.com.

Når du ved bestilling af tid eller henvendelse på e-mail afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Terapi og Rådgivning v/Mie Harder.

2. HVORDAN INDSAMLER JEG PERSONOPLYSNINGER?

Terapi og Rådgivning v/Mie Harder indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du bruger mieharder.dk (f.eks. browsercookies).

Når du sender e-mail til mieharder@protonmail.com.

Når du skriver til mig via sociale medier.

Når du bestiller en tid.

Når du går i terapi hos mig.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER JEG?

Terapi og Rådgivning v/Mie Harder indsamler og opbevarer følgende personoplysninger:

Navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelt andre kontaktoplysninger.

Oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for dit terapiforløb.

Oplysninger om hvilke ydelser, der er leveret (fx antal sessioner) og betalt for. 

Browserinformationer.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Formålet med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

At give dig den bedst mulige behandling.

Kontakt til dig før, under eller efter terapi eller andet udført arbejde.

Analyse af din brugeradfærd (på hjemmesiden).

At opfylde lovkrav (fx i forbindelse med regnskab og SKAT).

5. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du følgende rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Terapi og Rådgivning v/Mie Harder behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, der er registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, der er registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, som jeg ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre jeg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

mieharder@protonmail.com

Jeg vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Jeg kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

6. HVOR LÆNGE OPBEVARES DATA?

Jeg sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Jeg gennemgår løbende  behovet for opbevaring af oplysninger, så jeg ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

7. SIKKER OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Jeg opbevarer personfølsomme filer og dokumenter på et krypteret drev. For at minimere risikoen for at uvedkommende får adgang eller kendskab til personoplysninger anvender jeg sikker og krypteret e-mail (protonmail) og SMS (Signal).

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

8. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Jeg videregiver i udgangspunktet ikke oplysninger om dig.

Hvis jeg vurderer, at der er en alvorlig risiko for, at du er til alvorlig fare for dig selv eller andre, har jeg pligt til at dele de oplysninger for at forebygge skade. Hvis jeg har alvorlig mistanke om, at et barn udsættes for vold eller omsorgssvigt, har jeg ligeledes underretningspligt. Som udgangspunkt vil jeg altid tale med dig om det, hvis jeg vurderer, at jeg har underretningspligt.

I forbindelse med digitale betalinger kan betalingsformidlere så som Mobile Pay og banker få adgang til oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre betalingerne. SKAT kan i særtilfælde forlange dokumentation for, at jeg udfører momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan fx være fakturaer, hvor det fremgår hvem, der har modtaget behandling og hvilken type af behandling, der er iværksat.

9. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager over behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Terapi og Rådgivning v/Mie Harder

mieharder@protonmail.com

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Denne side er sidst redigeret 19. november 2019

COOKIES

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, så siden kan huske dine præferencer.

Trafikmåling, så jeg ved, hvor mange der besøger min side og hvilke sider de besøger. På den måde hjælper cookies med at optimere brugeroplevelsen.

1. EJEROPLYSNINGER

Dette website udbydes af:

Terapi og Rådgivning v/Mie Harder

E-mail: mieharder@protonmail.com

Telefon: +45 26802536

CVR: 35954066

2. COOKIES

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Informationerne, den samler, er anonyme, og selve filen er passiv. Det vil sige, at den ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer.

2.1 SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES

Cookies sletter sig selv efter en given periode (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 SÅDAN SLETTER DU COOKIES

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 SÅDAN UNDGÅR JEG COOKIES?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 HVAD COOKIES BRUGES TIL PÅ VORES WEBSITE

På mieharder.dk bruges cookies primært til webanalyse, der kan hjælpe til at forbedre hjemmesiden.

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMÅLING)

Websitet mieharder.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 ANNONCENETVÆRK

Websitet anvender p.t. ingen annoncenetværk.

3. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Siden indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet disse oplysninger ved tidsbestilling, tilmeldelse til nyhedsmail eller lignende.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den tidsbestilling eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 

3.1 KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos mieharder.dk, skal du rette henvendelse på mailadresse mieharder@protonmail.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang og anvender sikker e-mail og sikker SMS. Jeg gemmer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre den opgave, vi har aftalt. Jeg reviderer løbende mine sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personlige oplysninger håndteres forsvarligt. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandlingen af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Siden er sidst opdateret 19. november 2019.