Jeg har de seneste uger skrevet om faresignaler, der forudsiger brud i parforhold, og om hvordan man kan undgå dem og i stedet skabe en positiv spiral. John Gottman og hans kolleger har forsket i hvad der adskiller par, der bliver sammen og er glade over tid, fra par, der går fra hinanden.

En ting, der ikke adskiller de lykkelige par fra dem, der går fra hinanden, er tilstedeværelsen af konflikter. Selv i meget lykkelige parforhold er der uenigheder og skænderier. I dette indlæg ser jeg nærmere på, hvad man kan stille op med uenighederne.

To slags konflikter

Ifølge Gottman er der to slags konflikter: Konflikter, der kan løses, og evige konflikter. De evige konflikter rummer mere fundamentale uenigheder eller forskelligheder, der sandsynligvis altid vil udgøre en eller anden spænding i relationen.

Hovedparten af konflikter er evige. Mange kræfter spildes på at prøve at løse denne slags konflikter. Hvilket ofte reelt dækker over, at begge parter forsøger at ændre den anden til at være mere som dem selv. Når disse forsøg på at ændre partneren fejler, kommer parret ofte i parterapi med erklærede ‘kommunikationsproblemer’.

Men problemet er ikke kommunikation. I hvert fald ikke kun. God kommunikation og forhandlingsteknik får ikke disse konflikter til at forsvinde.

Løs de konflikter, der kan løses

Lad os starte med det første først. Hvis konflikten er afgrænset til et konkret dilemma eller en specifik situation, er det sandsynligvis en konflikt, der kan løses. Denne form for konflikter er typisk mindre intense. Der er ikke et underliggende tema (om fx tillid, nærhed, anerkendelse eller afvisning), der driver konflikten.

At en konflikt kan løses, betyder dog ikke nødvendigvis, at den bliver løst. Disse konflikter kan skabe store problemer og meget smerte. Hvis ikke de løses, kan de over tid fordybes og antage en større, symbolsk betydning – og derved blive til et evigt, fastlåst problem.

Gør din opstart blødere

Det første skridt til at løse en konflikt er at gøre starten på diskussionen blødere. Hvordan en samtale indledes har stor betydning for resultatet. Indled med at tage et medansvar for situationen (fx ‘Jeg ved godt, at jeg også..’). Det gør det mindre sandsynligt, at din partner vil føle sig angrebet.

Fortæl hvad du føler og hold dig til en konkret situation (Fx ‘Jeg er virkelig vred over, at du ikke overholdte vores aftale i går’). Sig hvad du har brug for (Fx ‘Jeg har brug for, at vi gør det her sammen. Det er virkelig vigtigt for mig’). Det er vigtigt at undgå at indlede med kritik eller foragt.

Lær at give og tage imod reparationsforsøg

At give og tage imod reparationsforsøg under en konflikt handler om at de-eskalere. Det er som at træde på bremsen for at undgå en ulykke. Det kan tage mange former, fx et kærligt smil, et ‘undskyld’, en anmodning om time-out etc.

Desværre viser forskningen, at reparationsforsøg ofte bliver overhørt i de parforhold, der har mest brug for dem. Da Gottman studerede par i laboratoriet så han faktisk flere reparationsforsøg hos de par, der senere gik fra hinanden. Men i disse par hvor de fire giftige interaktioner havde fået fodfæste, faldt reparationsforsøgene for døve ører.

Det kan kræve træning at høre hinandens reparationsforsøg. Prøv at gøre dit reparationsforsøg mere formelt, så det bliver mere åbenlyst. Fx ‘Jeg føler mig overvældet, lad os tage en pause’. Eller ‘Jeg tror ikke, at nogen af os rigtig kan høre hinanden lige nu. Lad os genoptage samtalen senere’. I kan også aftale en bestemt formulering, der kan virke som et slags ‘stopord’.

Berolig dig selv og hinanden

De fleste er meget følsomme over for oplevelser af afvisning eller kritik fra deres partner. Når bølgerne går højt er mange reelt i alarmberedskab med høj puls og svedige hænder. Den tilstand lukker ned for de dele af hjernen, der gør os i stand til at mentalisere. Det bliver med andre ord sværere (eller umuligt) at se sig selv udefra og den anden indefra (jf. Allen & Fonagy).

Når du eller din partner er i den tilstand af overvældelse, er det bedste I kan gøre at afslutte diskussionen med det samme. Gottman foreslår en pause på mindst 20 minutter, hvor I sammen eller hver for sig gør noget rart og beroligende.

Øv jer i at opdage, når en af jer bliver overvældet. Tal om hvad der kan berolige jer og hvad I eventuelt kan gøre for at berolige hinanden. Det kan fx være at gå en tur, meditere, give hinanden rygmassage eller tage et langt bad.

Find og afprøv kompromisser

Ifølge Gottman er lykkelige og stabile par kendetagnet ved, at de evner at gå på kompromis og acceptere hinandens indflydelse. Det kan ofte først lade sig gøre, når I har styr på de tre trin ovenfor. Det kræver en blød opstart, evnen til at reparere og til at bevare roen.

En konkret metode til forhandling kan være, at I hver for sig laver en liste med de aspekter af konflikten, hvor I ikke kan give jer, og en liste med de ting, I er villige til at forhandle. Prøv at gøre den første så kort som muligt. Del listerne med hinanden og led efter fælles grund. Del ansvaret for at finde en løsning, som I begge kan leve med. Afprøv den i en periode og evaluer.

Find måder at leve med de forskelle, der giver jer varige konflikter

Alle par har nogle uforenelige forskelle. Når du vælger en partner, vælger du derfor også et sæt uløselige problemer. Hvis ikke man finder en måde at leve med det, kan det føre til opslidende og fastlåste konflikter.

En fastlåst konflikt kendetegnes ved, at I har det samme skænderi igen og igen uden at I når nærmere hinanden. Kompromis kan føles umuligt, fordi det for begge føles som at opgive noget, der er en helt grundlæggende værdi eller del af den, man er.

Den gode nyhed er, at det kan (ofte) lade sig gøre at komme ud af den fastlåste konflikt uden at fjerne den grundlæggende forskellighed.

Opdag hinandens uopfyldte drømme

Når en konflikt bliver varig og fastlåst er der noget dybere på spil. Ifølge John Gottman er det uopfyldte drømme, der er det egentlige brændstof i de fastlåste konflikter. Bag konfliktens umiddelbare tema er nogle fundamentale behov eller ønsker for livet, som ikke bliver set, anerkendt og respekteret.

Disse drømme kan have flere lag. Fx kan en drøm om at blive økonomisk uafhængig på et dybere niveau handle om et behov for sikkerhed. Andre eksempler kan være behov for frihed, tryghed eller forbundethed. Behov for at leve i overensstemmelse med egne værdier. Behov for at blive set som den, man er. Etc.

Ofte er disse dybe drømme usagte og skjulte. I stedet for at prøve at løse konflikten, foreslår Gottman, at I lytter til hinanden fortælle om, hvad emnet symboliserer for jer. Tal åbent om, hvorfor din position er så vigtig for dig og hvad din personlige historie er med dette tema. Når I kan tale åbent om det, bliver det ofte lettere at få adgang til forståelse og medfølelse.

Anerkend og støt hinandens drømme

De lykkelige og stabile forhold i Gottmans studier var kendetegnet ved, at parrene kendte hinandens drømme og anså det som vigtigt at støtte hinanden i at realisere dem.

Gottman peger på forskellige grader af støtte, man kan vise, som alle har en gavnlig effekt på forholdet: 1) At vise forståelse og interesse i at høre mere, 2) At medvirke til at gøre drømmen mulig, og 3) At tage aktiv del i realisering af drømmen.

Skab en fortløbende samtale

At slutte fred med jeres forskellighed kræver en løbende indsats. Prøv at finde et midlertidigt kompromis, der ærer begge jeres drømme og som kan gøre det muligt at fortsætte dialogen på en god måde. Evaluer efter nogle måneder.

Husk at målet ikke er, at dilemmaet går væk. Målet er, at I begge kan opleve, at jeres behov og drømme bliver hørt, anerkendt og støttet, selv hvis det ikke kan lade sig gøre at realisere dem til fulde lige nu.

Find mange flere praktiske råd og øvelser i Gottmans bog. Hvis I sidder fast i en konflikt eller en negativ spiral, som I har brug for hjælp til at komme ud af, er I også altid velkomne til at kontakte mig.

Læs mere:

John Gottman: Seven Principles for Making Marriage Work

Jon Allen & Peter Fonagy (red.): Handbook of Mentalization-Based Therapy

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com