Sexpositiv terapi

Seksualitet er for de fleste en væsentlig del af både identitet og parforhold. Da der stadig mange steder forekommer diskrimination og stigmatisering af mennesker, der har en seksualitet eller kønsidentitet uden for normen, vil jeg understrege, at jeg bestræber mig på at skabe et trygt og ikke-dømmende rum, hvor alle er velkomne.

Der er mange måder at leve, og jeg problematiserer ikke seksuelle udtryk mellem samtykkende voksne, som I ikke selv oplever som problematiske.

Seksuelle problemer

Et seksuelt ‘problem’ kan være mange og forskellige ting for forskellige mennesker. Som udgangspunkt er det kun et problem, hvis det skaber problemer. I bredeste forstand kan man forstå et seksuelt problem som en utilfredshed med et emotionelt, fysisk eller relationelt aspekt af sex.

Hvis du eller I oplever seksuelle problemstillinger, er I velkomne til at tage det op i individuel terapi eller parterapi hos mig. Hvis der er mistanke om en fysisk årsag til problemet, bør det altid samtidig undersøges hos egen læge eller ved henvisning til speciallæge.

Jeg arbejder ud fra en systemisk forståelse af seksuelle problemer. Seksuelle problemer opstår og vedligeholdes i konteksten af parforholdet og kan bedst forstås og løses ved at se på hele ‘systemet’ omkring problemet – og ikke kun på den person, der umiddelbart har et ‘symptom’.

Når der opstår seksuelle problemer i et parforhold – uanset årsagen – sætter det ofte dybe spor i relationen og kan føre til (eller være et symptom på) andre problemer så som tab af nærhed og undgåelse af berøring og intimitet.

Typiske seksuelle problemer i parforhold

Følgende er eksempler på seksuelle problemstillinger, der kan påvirke parforholdet. For alle punkter gælder, at det kun er et problem, hvis det er noget, der skaber vanskeligheder eller utilfredshed hos dig eller jer:

 • Forskelle i lyst og ønsket frekvens
 • Forskelle i lyst til specifikke seksuelle aktiviteter (fx kink, BDSM mv.)
 • Vanskelighed ved at tale om sex
 • Vanskelighed ved at mærke og udtrykke behov og grænser
 • Nedsat (eller ”for meget”) lyst
 • Rejsningsproblemer
 • Præstationsangst
 • Smerter i forbindelse med sex
 • Vanskelighed ved at opnå orgasme
 • Seksuelle problemer i forbindelse med sygdom eller handicap
 • Ubearbejdede seksuelle traumer

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken