Tal om sex

Seksualitet er en vigtig og positiv kraft i de fleste menneskers liv. Seksualitet er med til at forme os som mennesker og forme vores relationer. Det er samtidig meget almindeligt at opleve seksuelle problemer. De fleste vil i løbet af livet opleve tvivl, usikkerhed eller udfordringer, der vedrører sex.

For mange er det uvant at tale om sex – både med vores partnere og terapeuter. Nogle har måske også haft dårlige erfaringer med at bringe emnet op hos egen læge eller tidligere terapeuter. Hvis man som klient får en fornemmelse af, at en behandler er utilpas ved emnet, er det ikke mærkeligt, hvis man helt undgår at tale om det fremover.

For mig er seksualitet et lige så legitimt emne at tale om som alle mulige andre emner i mine klienters liv. Da jeg ved, at det kan være svært at bringe op, vil jeg ofte i starten af et nyt terapiforløb spørge ind til seksualitet. Det er naturligvis aldrig et krav, at vi taler om det, men det er mit ønske at gøre det lige så tilladt og naturligt som alle andre emner.

Sex og kærlighed

Der er sket store ændringer i samfundets syn på sex og kærlighed. Tidligere handlede seksualitet først og fremmest om reproduktion. I dag handler seksualitet i højere grad om lyst og nydelse. Parforholdet er gået fra at være en udpræget praktisk og ofte nødvendig foranstaltning til at være et valg. Det har medført, at kærligheden og lidenskaben har fået en stadig større rolle som det, der binder os sammen.

Der er en udbredt romantisk forestilling om, at sex og kærlighed går hånd i hånd. Mange lever stadig med et implicit ideal om at møde en partner og leve lidenskabeligt og kærlighedsfuldt resten af sine dage med den person. Det ideal kan blive et pres i forholdet. Når lysten daler eller der er problemer i sexlivet, bliver det let oplevet som et tegn på mangel på kærlighed. Selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet.

Sex er ikke en målestok for hele forholdet. Sexlivet kan gå i stå, selvom at forholdet og kærligheden er stærk. Ligesom det modsatte kan være tilfældet. Sexlivet kan være passioneret i en relation, der i øvrigt er usikker.

Sexpositiv terapi

Der er ingen formel for, hvordan et godt eller endsige ”normalt” sexliv ser ud. I virkeligheden er der så stor variation og mangfoldighed, at det næppe giver meget mening at tale om ”normalt” og ”unormalt”, hverken når det kommer til hyppighed, lyst eller seksuelle præferencer.

Desværre lever vi stadig i en kultur, der på mange måder er præget af normer og idealer om heteroseksuelle, ciskønnede, livslange, monogame og reproducerende parforhold. Normbilledet er under forandring, men der forekommer alligevel stadig mange steder diskrimination og stigmatisering af mennesker, der har en seksualitet eller kønsidentitet uden for ”normen” (LGBTQIA+).

Jeg vil derfor understrege, at jeg bestræber mig på at skabe et trygt og ikke-dømmende rum, hvor alle er velkomne. Der er mange måder at leve, og jeg problematiserer ikke seksuelle udtryk eller parforholdsformer mellem samtykkende voksne, som I ikke selv oplever som problematiske.

Hvad er et seksuelt problem?

Der findes ikke én entydig definition af seksuelle problemer. Det er jer, der kan mærke hvor skoen trykker. Det er et problem, hvis I oplever det som problematisk.

Hvis jeg alligevel skal sætte lidt ord på det, kan man i bredeste forstand forstå et seksuelt problem som en utilfredshed med et emotionelt, fysisk eller relationelt aspekt af sex.

Et seksuelt problem kan altså både vedrøre et fysisk aspekt (fx smerter, rejsning, udløsning), et emotionelt aspekt (fx præstationsangst, lyst, usikkerhed) eller et relationelt aspekt (fx uenighed, konflikter) af sex. Ofte er der et komplekst samspil mellem det fysiske, relationelle og emotionelle.

I nogle tilfælde kan det være vigtigt at udelukke fysiske årsager til et problem (fx ved en konsultation hos egen læge), men ofte forstås udfordringen bedst i konteksten af forholdet. Det kan derfor være vigtigt at undersøge hvordan I begge påvirkes af og er med til at vedligeholde problemet. Selvom det kan være den ene person, der umiddelbart har ‘symptomet’ (fx manglende lyst), hænger det ofte sammen med noget, der sker mellem begge parter.

Få hjælp til at komme videre

Hvis I oplever seksuelle problemer, er I velkomne til at kontakte mig. Jeg tilbyder et trygt og fortroligt rum, hvor vi sammen kan undersøge det, der fylder i jeres forhold.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken