At opsøge parterapi vidner som regel om en stor grundlæggende kærlighed til hinanden og et ønske om at finde en vej sammen. Jeg arbejder ud fra emotionsfokuseret parterapi, der er baseret på menneskets behov for både tilknytning og identitet.

Som mennesker har vi et dybt og medfødt behov for at være forbundet med andre (tilknytning). Samtidig har vi behov for at være os selv og blive set som den, vi er (identitet). Parforholdets eksistentielle dilemma er således indbygget: Hvordan kan jeg være sammen med dig uden at miste mig selv?

Læs om hvad emotionsfokuseret parterapi (EFT-C) er her. Find også inspiration på min blog.

Hvorfor parterapi?

Der kan være mange grunde til at opsøge parterapi, måske genkender I nogle af disse:

  • Tilbagevendende, fastlåste konflikter, som I ønsker at forstå og forandre
  • Utroskab eller tillidsbrud, kan have skabt et ‘traume’ i forholdet
  • Tab af intimitet og nærhed 
  • Vanskeligheder med at få hverdag, job og børn til at forenes med også stadig at være ‘kærester’
  • Dine, mine og vores børn – sammensatte familier er både en gave og en opgave, der kan kræve klarhed omkring ønsker, behov og grænser
  • Åbne forhold – måske overvejer I om et åbent, polyamorøst eller ‘dynamisk’ forhold er noget for jer og ønsker støtte til at finde jeres vej i det
  • Seksuelle problemstillinger – måske oplever I utilfredshed med følelsesmæssige, fysiske eller relationelle aspekter af jeres sexliv
  • Skilles eller ej? – måske har I brug for afklaring af, om I skal blive og kæmpe eller kaste håndklædet i ringen, eller I har besluttet at skilles og vil gerne finde en god vej i det

Hvorfor fokusere på følelser?

Mange kender til at sidde fast i negative mønstre og sårende interaktioner, der gentager sig trods begge parters ønsker om at skabe en forandring.

De fleste tilbagevendende konflikter i parforhold er drevet af uudtrykte følelser og underliggende behov og sårbarheder, som det kan være nødvendigt at få adgang til.

Følelser er vigtige oplysninger til os om vores behov og omgivelser. Følelser har en væsentlig biologisk komponent og spiller en vigtig rolle i hjernens organisering, hukommelse, meningsdannelse og beslutninger. Følelser hjælper os til at reagere hurtigt (fx på fare) og ofte kommer en følelsesmæssig reaktion før kognition.

Derfor kan man ende i en situation, hvor man har en stærk rationel eller intellektuel forståelse af et problem, men alligevel ikke kan forandre det, fordi de underliggende følelsesmæssige processer ikke er bearbejdet.

Parterapi i praksis

I terapien arbejder vi sammen om at opdage og forandre de negative mønstre og dynamikker, der er på spil i jeres forhold. Metoden er nænsom, empatisk og respektfuld og tager udgangspunkt i det, der optager jer.

I den første session vil jeg spørge jer om, hvad der får jer til at opsøge parterapi på dette tidspunkt. Vi vil sammen udfolde nogle af de temaer og situationer, der er svære mellem jer. Målet er at opdage, mærke og udtrykke hvad der er på spil i jer hver især, samt undersøge om og hvordan I kan møde hinanden og jer selv bedre.

Der er ikke noget fast antal sessioner. Nogle gange kan et par samtaler give afklaring og støtte til at komme videre. Andre gange er et længere forløb – f.eks. 6-10 sessioner – nødvendigt.

Jeg arbejder i udgangspunktet med jer begge sammen. Det betyder, at sessionen først starter, når I begge er ankommet. 

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken