Hvordan kan terapi hjælpe dig?

De fleste mennesker oplever på tidspunkter i livet at stå i en krise eller være i kontakt med svære følelser. Terapi kan være en hjælp til at finde vej i en akut situation eller til at forstå og bearbejde vanskelige følelser eller mønstre, der måske ikke længere er hensigtsmæssige for dig.

Der kan være mange grunde til at tale med en terapeut:

  • måske oplever du, at noget står i vejen for, at du kan være dig selv eller trives i dit liv, og du føler dig måske nedtrykt, angst, modløs, forvirret, stresset eller plaget af lavt selvværd
  • det kan være, at du oplever konflikter i dig selv eller i dine nære relationer og har opdaget smertefulde handlemønstre, som du har svært ved at bryde ud af
  • måske har du været igennem tab eller andre svære livsomstændigheder, som du ønsker at finde en måde at bearbejde, komme videre fra eller leve med
  • det kan også være, at du trives i livet, men har et ønske om personlig udvikling

Som terapeut tager jeg altid udgangspunkt i det, der optager dig her-og-nu. Jeg møder dig nysgerrigt og åbent, og det er mit ønske at støtte din proces, der hvor du er, bevidst om at jeg ikke har et facit for dit liv.

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer fra Dansk Psykoterapeutforening.

Hvordan arbejder jeg som terapeut?

Terapien tilpasses altid dig som klient. Jeg arbejder primært med udgangspunkt i emotionsfokuseret terapi (EFT), der er en nænsom og effektiv metode. Jeg har fokus på at møde dig, der hvor du er, og jeg ser terapi som et samarbejde, hvor vi i fællesskab undersøger det, du er optaget af.

Emotionsfokuseret terapi er en humanistisk-eksistentiel terapiretning, der er teoretisk velunderbygget og evidensbaseret. Det betyder, at metoden er baseret på forskning, og at der er påvist god effekt ved behandling af en række psykiske lidelser så som depression, angst, traumer og spiseforstyrrelser. Generelt er effekten sammenlignelig på kort sigt med f.eks. kognitiv adfærdsterapi (CBT), men for en række lidelser er risikoen for tilbagefald lavere med emotionsfokuseret terapi.

Du kan læse mere om emotionsfokuseret terapi her.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken