Hvad er emotionsfokuseret terapi?

Som emotionsfokuseret terapeut arbejder jeg både med krop, følelser og tanker. Jeg tror på, at forandring sker, når vi er trygge nok til at møde de steder og følelser i os selv, vi har prøvet at undgå. Jeg har derfor fokus på at skabe en tryg og empatisk relation, der kan støtte dig som klient til at mærke, forstå og forandre de følelser og oplevelser, der er svære.

I modsætning til nogle andre terapiretninger er fokus ikke primært på ‘at tænke anderledes’. Mange kender til at sidde fast i nogle svære følelser eller mønstre, der gentager sig, uanset hvor meget man ‘har forstået det’. For at der kan ske en følelsesmæssig forandring er det ikke altid nok at forstå situationen rationelt. I emotionsfokuseret terapi arbejder vi derfor med at aktivere de svære følelser og undersøge hvilke umødte behov, de rummer. Derfra kan vi nænsomt begynde at tilføje ny erfaring (og nye neurale forbindelser i hjernen) og danne ny mening.

Ved hver session tager vi udgangspunkt i det, der fylder i dig lige nu. Vi arbejder ikke med diagnoser og behandlingsplaner, og jeg er som terapeut ikke en ‘ekspert’, der har svarene på forhånd. Terapien er et samarbejde, hvor vi sammen undersøger det, der optager dig.

Udvikling af emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi er en humanistisk og oplevelsesorienteret terapiform, der er teoretisk velunderbygget og evidensbaseret. De førende forskere bag metoden er bl.a. Leslie Greenberg, Laura Rice, Robert Elliot og Rhonda Goldman, der i årtier har gennemført studier af forandringsprocessen i terapi. Deres forskning har vist, at emotionsfokuseret terapi har en god effekt i behandling af bl.a. depression, angsttilstande, traumer, spiseforstyrrelser og problemer i parforhold.

Emotionsfokuseret terapi har rødder i personcentreret terapi, gestaltterapi og eksistentiel terapi. Den er dertil baseret på moderne emotionsforskning og den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Følelserne som kompas

Emotionsfokuseret terapi anser følelser for at være et vigtigt indre navigationssystem. At støtte klienter til at få adgang til deres følelsesmæssige oplevelse her-og-nu og hjælpe dem til at kunne forstå, symbolisere og regulere oplevelsen er derfor et løbende fokus for terapien.

Vi er som mennesker født med et indre følelsesmæssigt kompas, der fortæller os om vores behov og hvordan vi bedst får dem opfyldt. Vi oplever behag og ubehag og siden mere komplekse følelser, der fortæller os noget om, hvornår en situation er god eller potentielt farlig for os.

Igennem vores erfaringer lærer vi dog også nogle gange måder at overleve eller beskytte os selv, der kan maskere vores primære følelser og behov. Det kan for eksempel ske, hvis man vokser op i et hjem, hvor visse følelser eller behov ikke er ’tilladt’. Et fokus i emotionsfokuseret terapi er derfor ofte at finde tilbage til det indre sunde kompas, der gør os i stand til at mærke vores behov og grænser.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken