Hvad er emotionsfokuseret terapi?

En tryg og tillidsfuld relation mellem terapeut og klient anses som afgørende i emotionsfokuseret terapi. Ved hver session tager vi udgangspunkt i det, der fylder i dig lige nu. Vi arbejder ikke med diagnoser og behandlingsplaner, og jeg er som terapeut ikke en ‘ekspert’, der har svarene på forhånd.

Udvikling af emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi er en humanistisk og oplevelsesorienteret terapiform, der er teoretisk velunderbygget og evidensbaseret. De førende forskere bag metoden er bl.a. Leslie Greenberg, Laura Rice, Robert Elliot og Rhonda Goldman, der i årtier har gennemført studier af forandringsprocessen i terapi. Deres forskning har vist, at emotionsfokuseret terapi har en god effekt i behandling af bl.a. depression, angsttilstande, traumer, spiseforstyrrelser og problemer i parforhold.

Emotionsfokuseret terapi har rødder i personcentreret terapi, gestaltterapi og eksistentiel terapi. Den er dertil baseret på moderne emotionsforskning og den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Følelserne som kompas

Emotionsfokuseret terapi anser følelser for at være et vigtigt indre navigationssystem. At støtte klienter til at få adgang til deres primære følelsesmæssige oplevelse her-og-nu og hjælpe dem til at kunne forstå, symbolisere og regulere oplevelsen er derfor et løbende fokus for terapien.

Vi er som mennesker født med et indre følelsesmæssigt kompas, der fortæller os om vores behov og hvordan vi bedst får dem opfyldt. Vi oplever behag og ubehag og siden mere komplekse følelser som glæde, lyst, nysgerrighed, vrede, afsky, sorg og skam, der alle fortæller os noget om, hvornår en situation er god eller potentielt farlig for os.

Igennem vores erfaringer lærer vi dog også nogle gange måder at beskytte os selv, der kan maskere vores primære følelser og behov. Det kan for eksempel ske, hvis man vokser op i et hjem, hvor visse følelser eller behov ikke er ’tilladt’. Et fokus i emotionsfokuseret terapi er derfor ofte at opdage, undersøge og forandre de følelsesmæssige processer, der skaber vanskeligheder eller føles fastlåste.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com

Klinikken