Dette hørte jeg for nylig fra en ung kvinde, der havde været i behandling for en spiseforstyrrelse. Hun er desværre ikke den første, jeg har hørt sige sådan.

I dag har behandling af spiseforstyrrelser ofte fokus på mad og vægt. Målet er at genetablere normal spisning og normalvægt, men man risikerer kun at behandle symptomet og ikke den bagvedliggende psykiske smerte. Reduktion af symptomer er vigtigt, men kan ikke stå alene. Og sker det på bekostning af menneskelig kontakt og empati, har behandlingen svigtet.

I værste fald kan det blive en gentagelse af tidligere svigt i livet, når den spiseforstyrrede – endnu engang – får oplevelsen af ikke at blive set, hørt og forstået.

Mad og vægt er symptomer

Den tynde eller tykke krop. De usædvanlige spisemønstre og mange regler for spisning. Den overdrevne træning. Det er ofte eksempler på symptomer på en bagvedliggende psykisk smerte, der ikke bare forsvinder, fordi vægten og spisningen ‘normaliseres’.

Nogle oplever i psykiatrien at komme ind i et system, hvor der er lige så meget fokus på vægt og mad som i deres indre plagede verden. Når mad og vægt er stabiliseret anses patienten som ‘rask’, men den usynlige kamp med en stor indre smerte er ofte uændret.

Heling sker i mødet mellem mennesker

Spiseforstyrrelser er som regel forsøg på at håndtere (eller undgå) svære følelser. Som behandlere er vi nødt til at gøre os umage for at forstå spiseforstyrrelsen fra vores klienters perspektiv. Det kræver en empatisk, nænsom, respektfuld og nysgerrig tilgang.

Heling sker i relation til andre. Det er igennem en andens empatiske spejling, omsorg og anerkendelse, at vi får trygheden til at mærke os selv og begynder at stole på det, vi mærker.

Derfor er det menneskelige møde og den trygge relation mellem klient og terapeut så afgørende.

Hvis du har lidt af en spiseforstyrrelse kan det være en langsom proces at begynde at mærke og stole på dine følelser, men med tiden kan de blive et vigtigt indre kompas, der fortæller dig om dine behov og grænser.

Find din egen vej – og tag imod hjælp

Der er mange veje ud af en spiseforstyrrelse. Nogle finder selv vej eller søger støtte hos venner og familie. Andre får hjælp af en god terapeut, som de føler tillid til. For nogle er indlæggelse i en periode nødvendigt. Mange har gavn af den behandling, der tilbydes i psykiatrien. Og nogle forlader desværre behandlingen før tid, fordi de ikke føler sig mødt og hørt. Det vigtige er at finde din egen vej og ikke give op, selv hvis det første sted, du søger hjælp, ikke er et godt match.

Jeg vil som en afsluttende bemærkning understrege, at jeg på ingen måde er modstander af psykiatrien. Rigtig mange får god hjælp, og jeg tvivler ikke på, at behandlerne ønsker det bedste for deres patienter. På samfundsniveau giver det også rigtig god mening at standardisere behandling, så vi kan måle på effekt. Men vi skal tænke grundigt over hvad vi måler og risikoen for at blive blinde for det, der ikke kan måles.

Hvis du genkender dig selv i noget af dette, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Om terapeut

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 26 80 25 36

E-mail: mieharder@protonmail.com