Eksamensklient søges

Da jeg er ved at afslutte min 4-årige uddannelse til psykoterapeut på EFT-instituttet, søger jeg en eksamensklient til et terapiforløb på 8-12 sessioner fra august til november. Forløbet danner grundlag for min eksamen.

Hvordan kan terapi hjælpe dig?

De fleste mennesker oplever på tidspunkter i livet at stå i en krise eller være i kontakt med svære følelser.

Jeg kan som terapeut tilbyde dig et trygt og fortroligt rum, hvor du kan undersøge og fordybe dig i det, der optager dig lige nu. Terapi kan være en støtte til at forstå egne behov, følelser og handlinger – og til at opdage og forandre gamle mønstre, der måske ikke længere er hensigtsmæssige.

Der er ikke noget krav om et særligt fokus eller emne i terapien. Der kan være mange grunde til at tale med en terapeut:

  • måske oplever du, at noget står i vejen for, at du kan være dig selv eller trives i dit liv, og du føler dig måske nedtrykt, angst, modløs, forvirret, stresset eller plaget af lavt selvværd

  • det kan være, at du oplever konflikter i dig selv eller i dine nære relationer og har opdaget smertefulde handlemønstre, som du har svært ved at bryde ud af

  • måske har du været igennem tab eller andre svære livsomstændigheder, som du ønsker at finde en måde at bearbejde, komme videre fra eller leve med

  • det kan også være, at du trives i livet, men har et ønske om personlig udvikling

Som terapeut tager jeg altid udgangspunkt i det, der optager dig her-og-nu. Jeg møder dig nysgerrigt og åbent, og det er mit ønske at støtte din proces, der hvor du er, bevidst om at jeg ikke har et facit for dit liv.

Praktik og pris
  • Forløbet er på 8-12 sessioner, og du skal kunne afsætte tid til disse i perioden fra august til november.

  • Samtalerne vil finde sted på Frederiksberg og prisen er 250 kr. per session (60 minutter), der går direkte til min obligatoriske supervision.

  • Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale bliver opbevaret sikkert, fortroligt og destrueres efter min eksamen. Det filmede materiale bruges som baggrund for min skriftlige eksamensopgave, hvor du bliver anonymiseret. Derudover vil der blive vist et klip på 10 minutter til min mundtlige eksamen.

  • Jeg har tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer fra Dansk Psykoterapeutforening.

Hvad er emotionsfokuseret terapi?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en retning inden for den humanistisk-eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition. Metoden er teoretisk velunderbygget og evidensbaseret.

Du kan læse mere om EFT her

Hvem er jeg?

Jeg er 35 år og er oprindeligt uddannet cand.merc. og ph.d. i ledelse og økonomi. Du kan læse mere om min baggrund her.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 26802536 eller mieharder@protonmail.com